Η πρώτη έκδοση του υποσυστήματος πρόβλεψης ζήτησης είναι έτοιμη!

Η πρώτη έκδοση του υποσυστήματος πρόβλεψης ζήτησης είναι γεγονός! Μετά τη διεξοδική έρευνα πάνω σε συστήματα και αλγορίθμους πρόβλεψης ζήτησης, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη έκδοση του υποσυστήματος. Αυτή περιλαμβάνει  πληθώρα…

Continue ReadingΗ πρώτη έκδοση του υποσυστήματος πρόβλεψης ζήτησης είναι έτοιμη!

Ολοκλήρωση επιστημονικής και εμπορικής έρευνας

Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των εργασιών του Έργου, που αφορά την Επιστημονική και Εμπορική έρευνα για το αναπτυσσόμενο προϊόν. Μέσα από εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν οι κυριότερες ομάδες αλγορίθμων…

Continue ReadingΟλοκλήρωση επιστημονικής και εμπορικής έρευνας

Έναρξη υλοποίησης έργου

Ξεκινάει η υλοποίηση του Έργου PredictionSCMS. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, που στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: το σχεδιασμό συστήματος για…

Continue ReadingΈναρξη υλοποίησης έργου