Ολοκλήρωση Έργου

Με την προσθήκη και των τελευταίων χαρακτηριστικών και των τελικών μικροδιορθώσεων το PredictionSCMS βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Η ολοκλήρωση των εναπομεινάντων παραδοτέων και η κατάθεση του τελικού αιτήματος…

Continue ReadingΟλοκλήρωση Έργου

pscmsForecasting: ανοιχτό λογισμικό πρόβλεψης ζήτησης σε Python

Ως μία προσφορά στην κοινότητα ανοιχτού λογισμικού αλλά και στο κοινό που ενδιαφέρεται για τεχνικές πρόβλεψης ζήτησης, η μηχανή προβλέψεων του PredictionSCMS διατίθεται δωρεάν ως ανοιχτό λογισμικό. Το πακέτο περιλαμβάνει…

Continue ReadingpscmsForecasting: ανοιχτό λογισμικό πρόβλεψης ζήτησης σε Python

Η πιλοτική λειτουργία φτάνει στο τέλος της

Μετά από 6 περίπου μήνες η πιλοτική λειτουργία του PredictionSCMS φτάνει στο τέλος της. Κατά τη διάρκειά της, το νέο προϊόν χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από την ομάδα έργου αλλά και από…

Continue ReadingΗ πιλοτική λειτουργία φτάνει στο τέλος της

Ετοιμάστηκε η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση του PredictionSCMS

Η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση του PredictionSCMS είναι έτοιμη. Με το κλείσιμο δύο ακόμα ενοτήτων εργασίας, της διεπαφής χρήστη και της ενοποίησης των υποσυστημάτων του έργου, το PredictionSCMS είναι έτοιμο να…

Continue ReadingΕτοιμάστηκε η πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση του PredictionSCMS

Υλοποίηση υποσυστήματος σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας

Ολοκληρώθηκε το υποσύστημα εξαγωγής παραγγελιών του PredictionSCMS. Το σύστημα υλοποιεί πολλαπλές στρατηγικές υπολογισμού των υπό παραγγελία ποσοτήτων και των ορίων αναπλήρωσης. Στηριζόμενο στο άρθρωμα του υπολογισμού πρόβλεψης ζήτησης, το υποσύστημα…

Continue ReadingΥλοποίηση υποσυστήματος σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας

Αξιολογήθηκε το πρώτο αίτημα πιστοποίησης

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του πρώτου αιτήματος πιστοποίησης. Τα σχετικά παραδοτέα είναι πλέον διαθέσιμα στη σελίδα Νέων του Έργου. Η υλοποίησή του εξελίσσεται ομαλά. Μείνετε συντονισμένοι!

Continue ReadingΑξιολογήθηκε το πρώτο αίτημα πιστοποίησης